Ochrona osób i mienia

Nasza Firma istniejąca od ponad 20 lat, 8 sierpnia 2002r. rozszerzyła swoją działalność o nowy zakres usług – powstał Dział Ochrony Osób i Mienia.

Działalność działu jest udokumentowana stosownymi pozwoleniami i decyzjami przedstawionymi w załączeniu do niniejszej oferty współpracy.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • stała i doraźna ochrona obiektów przez licencjonowanych pracowników ochrony
 • konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych
 • doradztwo i opracowanie planów ochrony obiektów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22.08.1997r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114 poz. 740 z późniejszymi zmianami)

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej jest realizowana przez umundurowanych pracowników Firmy GIERAŃCZYK z widocznym logo umożliwiającym identyfikację podmiotu zatrudniającego.

Pracownicy ochrony mogą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego w postaci:

 • broni palnej
 • paralizatorów elektrycznych
 • ręcznych miotaczy gazu
 • pałek typu TONFA
 • kajdanek

Dobór właściwych środków przymusu bezpośredniego wyposażenia pracownika ochrony będzie dokonywany wspólnie z Państwem.

Pracownicy zajmujący się ochroną to byli żołnierze Wojska Polskiego oraz pracownicy MSW, którzy zdobyte doświadczenie, wiedzę merytoryczną, umiejętności organizacyjne i profesjonalizm przenoszą do pracy w ramach usług ochrony oferowanych przez naszą Firmę dla Państwa.

Ponadto wysoka jakość naszych usług w zakresie ochrony osób i mienia wynika z poniższych uwarunkowań:

 • Firma Gierańczyk posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy i świadczenia usług Zleceniodawcom wymagającym szczególnego doboru personelu i poufności świadczonych usług (banki , szpitale , urzędy).
 • Posiada rozbudowany system łączności, zapewniający pracownikowi ochrony pełniącemu służbę na posterunku natychmiastowy kontakt z własnym zakładem pracy , policją jak i służbami ratowniczymi.
 • Każdy z pracowników jest uprzednio sprawdzany w Sądowym Rejestrze Skazanych oraz przechodzi specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne.
 • Aktualnie większość zatrudnionych posiada licencję pracowników ochrony bądź oczekuje na egzamin związany z uzyskaniem licencji I lub II stopnia w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia.
 • Posiada możliwość realizacji usługi ochrony na terenie całego kraju.
 • Dysponuje sprzętem umożliwiającym ochronę transportu wartości pieniężnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
 • Pracownicy ochrony począwszy od pierwszego dnia zatrudnienia biorą udział w przedmiotowych szkoleniach – specjalistyczne szkolenie modułowe prowadzone jest w cyklu kwartalnym, a jego częstotliwość zależna jest od aktualnych potrzeb.