Informacje o firmie

Firma Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk powstała w 1983 roku jako jedna z pierwszych prywatnych firm sprzątających w Polsce. Od 1998 roku posiada status Zakładu Pracy Chronionej.
W chwili obecnej świadczy usługi na 517 obiektach na terenie całej Polski. Powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi ponad 400 tys. m2 teren wewnętrzny, ponad 500 tys. m2 teren zewnętrzny – w tym 200 tys. m2 tereny zielone. Do realizacji usług zatrudniamy na umowę o pracę ponad 1500 osób.

W obiektach zamawiającego gdzie wymagane są zaświadczenia o niekaralności i poświadczenia bezpieczeństwa wszyscy pracownicy takie zaświadczenia posiadają. Kadra kierownicza posiada poświadczenia bezpieczeństwa. Powyższe wymagania są niezbędne do realizacji usług porządkowych na obiektach o zaostrzonym rygorze bezpieczeństwa takich jak Narodowy Bank Polski (2 obiekty), Poczta Polska (190 obiektów), Prokuratury (29), Urzędy Skarbowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, Urzędy Administracji Państwowej i Samorządowej (40), obiekty BRE Banku, Multi Banku, Banku PeKaO S.A. (176). Ponad firma świadczy usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (21), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PKP Poznań oraz innych zakładów produkcyjnych.

Od 1996 roku firma rozpoczęła świadczenie kompleksowych usług całodobowej obsługi w zakresie utrzymania czystości obiektów służby zdrowia między innymi o najwyższym stopniu zagrożenia epidemiologicznego tj. szpitale zakaźne, Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród korzystających z usług firmy byli i są między innymi: Szpitale (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej Curie w Zgierzu, SP ZOZ im. M. Konopnickiej w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im Pirogowa w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Specjalistyczny ZOZ Matki i Dziecka im. J. Korczaka w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Biegańskiego w Łodzi, SP ZOZ w Leżajsku, Szpital Przeciwgruźliczy i Chorób Płuc w Łodzi, Szpital Kolejowy w Katowicach, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi).

Od 2004 roku firma poszerzyła zakres wykonywanych usług o obsługę obiektów sportowo rekreacyjnych takich jak hale sportowe i baseny (aquaparki).

Do realizacji usług firma korzysta z profesjonalnego sprzętu oraz profesjonalnej chemii najlepszych firm na polskim rynku, w większości są to koncentraty środków o bardzo szerokim spektrum działania.
Wraz z poszerzaniem zakresu usług i podwyższaniem jakości ich wykonywania firma w 2005 roku uzyskała certyfikat ISO 9001:2000, w 2006 ISO 9001:2000 i ISO14001:2004. W 2005 roku firma otrzymała łódzką Nagrodę Jakości. W latach 2006 i 2007 firma została laureatem konkursu „Polski Kupiec Roku” organizowanego przez Kapitułę Stowarzyszenia im Eugeniusza Kwiatkowskiego Międzynarodowych Targów Poznańskich i Word Trade Center w Poznaniu.

Z A P R A S Z A M  D O  K O R Z Y S T A N I A  Z  N A S Z Y C H  U S Ł U G

podpis