Szkolenia

podstawowe szkolenia zawodowe:

  • BHP i p.poż.
  • z zakresu pracy ze środkami łączności i technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi oraz zapoznanie z obsługą systemu antynapadowego
  • z podstaw samoobrony i technik interwencyjnych
  • z zakresu praw i obowiązków wynikających z ustaw oraz rozporządzeń regulujących rynek ochrony osób i mienia
  • strzeleckie
  • z zakresu zachowania tajemnicy państwowej i służbowej
  • z zasad udzielania pierwszej pomocy

specjalistyczne szkolenia modułowe:

  • ochrona obiektów
  • przeciwdziałanie aktom terroru
  • podstawy psychologii

Efektem tego jest stała współpraca oparta na zaufaniu naszych kontrahentów, do grona których należą banki, szpitale i urzędy. W związku z coraz większymi wymaganiami jakie stawia nam obecnie rynek, wciąż doskonalimy jakość naszych usług.Priorytetem jest jakość, skuteczność, efektywność i zadowolenie klienta.