Usługi porządkowe: Ekipy specjalistyczne

Firma zatrudnia ekipy specjalistyczne przeznaczone do takich zadań jak:

  • Alpinistyczne mycie okien i elewacji
  • Obsługa i konserwacja instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej
  • Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń telefonicznych i teletechnicznych
  • Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych
  • Konserwacja i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO