Usługi porządkowe

Personel zatrudniony przez nasz Zakład do prac objętych zamówieniem cechuje rzetelność, wysoka kultura osobista i profesjonalne przygotowanie zawodowe. Doświadczenie naszych pracowników i ich zaangażowanie sprawi, że praca przebiegać będzie bez zakłóceń.

Jednocześnie oświadczamy, że Zakład nasz zobowiązuje się zapewnić wysoko wykwalifikowanych pracowników, aby nie tylko sprostać Państwa wymaganiom lecz również wzmocnić estetyczny wizerunek sprzątanego obiektu.

Informujemy, że wszyscy nasi pracownicy zatrudnieni do prac porządkowych ubrani będą w jednolitą, estetyczną odzież oznaczoną logo naszego Zakładu oraz będą posiadać identyfikatory. Na życzenie Zleceniodawcy istnieje możliwość zatrudnienia wskazanych przez niego pracowników

Do działań i obowiązków personelu sprzątającego należy :

 • Dbałość o estetyczny wizerunek Obiektu.
 • Profesjonalne wykonywanie prac objętych zamówieniem
 • Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji
 • Znajomość i odpowiedni dobór stosowanych środków myjąco – dezynfekcyjnych /właściwości, sposób użycia, przeznaczenie/
 • Znajomość obsługi sprzętu ręcznego i urządzeń mechanicznych
 • Dbałość o właściwy stan techniczny i sanitarny sprzętu mechanicznego i ręcznego
 • Natychmiastowe informowanie przełożonego o wszelkich awariach, wypadkach itp.
 • Właściwe wykorzystanie środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej /przestrzeganie zasad i przepisów BHP i P.Poż./
 • Zabezpieczenie używanego sprzętu przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą
 • Nienaganna postawa wobec współpracowników, przełożonych i innych osób przebywających na terenie obiektu.
 • Wykonywanie poleceń przełożonych
 • Zachowanie tajemnicy służbowej.