Usługi porządkowe: Tereny zewnętrzne

Gwarantujemy wykonanie wszelkich czynności na terenach zewnętrznych należących do obiektów Zleceniodawcy.

Utrzymanie terenów zewnętrznych w zależności od pory roku będzie realizowane poprzez :

  • Zamiatanie terenu ręcznie lub mechanicznie
  • Opróżnianie koszy na śmieci, wraz z wymianą worków foliowych
  • Usuwanie suchych liści i gałęzi
  • Odśnieżanie i posypywanie piaskiem : dróg , chodników, parkingów wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Przycinanie krzewów, pielęgnacja klombów.
  • Koszenie trawy i pielęgnacja trawników
  • Wykonywanie innych prac porządkowych wynikających na bieżąco, a związanych z przedmiotem zamówienia

W dyspozycji ekip sprzątających pozostaje specjalistyczny sprzęt w postaci specjalnych ciągników wyposażonych w zmienne oprzyrządowanie t.j.:

  • Okres wiosenno – jesienny (kosiarki do strzyżenia traw i pielęgnacji trawników).
  • Okres zimowy (pługi odśnieżające, rozrzutniki środków likwidujących skutki gołoledzi.)